SofAlert: Hoever staan we vandaag?

Tot op vandaag zijn twee prototypes gebouwd die in gecontroleerde omstandigheden (op een parking en in een lab) zijn getest. Beide zijn uitgerust met twee sensoren van het type ‘afstandssensor’ en ‘microfoon’. Op basis van de ultrasone afstandssensor wordt permanent de afstand tussen de fietser en een voorwerp op de linkse kant gemeten. Tevens registreert en analyseert de microfoon het omgevingsgeluid.

De software in het eerste prototype reageert op eenvoudige wijze op geluidsniveau, bijvoorbeeld in de buurt van een vrachtwagen. Gecombineerd met de afstandssensor geeft de software in de SofAlert 1 een licht- en geluidssignaal aan de fietser als aan twee voorwaarden zijn voldaan: (1) minder dan 1.5 meter afstand tot een voorwerp op de linkerkant en (2) een geluidsniveau is boven een bepaalde drempel dat overeenkomt met een draaiende motor.

Ondanks het feit dat dit principe werkt is het niet sterk genoeg. Er zijn nog te veel geluiden die ook sterk zijn maar niet de draaiende motor van een vrachtwagen of een ander voertuig voorstellen.

In SofAlert 2 is reeds een stukje ‘slimme’ software ingebouwd. Op basis van een geluidsanalyse kan de software het onderscheid maken tussen een voertuig en lawaai, zoals roepende kinderen of ander straatlawaai. Uit testen blijkt dat dit voortreffelijk werkt.

De volgende stap is het onderscheidend vermogen van de geluidsmodule verder te verfijnen. Met lerende software is het de bedoeling de SofAlert geluiden kan onderscheiden en nog minder onnodige alarmen te geven. Uiteraard is het beter één keer te veel dan te weinig!

Uit een recent onderzoek met potentiële gebruikers is echter gebleken dat ze meer verwachten van een dergelijk toestel. Een feit is dat er nog meerdere gevaren aan fietsen verbonden zijn dan dodehoekrisico’s. Daarom denken we verder na over oplossingen die het fietsen voor iedereen een stuk veiliger en aangenamer maken. Later meer daarover.